Pallet ván ép có những đặc điểm đáng chú ý sau:

Pallet gỗ tràm mới 100%

Ván ép có độ dày tùy yêu cầu khách hàng

Gỗ tràm được bào nhẵn 4 mặt

Pallet ván ép nhiều kích thước khác nhau

Pallet ván ép Sử dụng đinh xoắn 5cm